Kontingent

Indskud ved indmeldelse
1.000,-
Årligt kontingent
700,-
Ventelistegebyr
100,-

Bemærk!

  • Indskud refunderes ikke ved udmeldelse
  • Ventelistegebyr refunderes ikke ved indmeldelse 
  • Ventelistegebyr refunderes ikke hvis man slettes fra ventelisten, fordi man afviser tilbud om medlemsskab, fordi man ikke reagerer på vores henvendelser eller hvis man selv ønsker at blive slettet fra ventelisten
  • Se under BLIV MEDLEM for at læse om procedure for opkrævning af kontingent og venteliste