Regler og parkering

Her finder du de gældende regler for brug af faciliteter, parkering og adgang

Dresscode

 • Du bestemmer selv om du bader med eller uden badetøj.
 • Men brug ALTID håndklæde i saunaen – både på bænk og ryglæn

Sikkerhed

 • Bad aldrig alene
 • Vær opmærksom på glatte overflader når det fryser.
 • Der må ikke nydes alkohol i saunaen.
 • Husk at drikke vand.
 • Derudover så læs mere om vinterbadning på sedlen med de 8 baderåd som du også kan læse længere nede.

Øvrigt

 • Husk at sæt streg på ugeskema i sauna når du bruger den – det er til statistik
 • Toilet på Brinch-hjemmet kan anvendes. Kode er sendt på mail til medlemmer. Se kort forneden.

Leje-Saunaen

 • Nøglen er i nøgleboksen. Koden sendes separat til alle medlemmer.
 • Det tager ca. 40 minutter at varme saunaen op.
 • Ovndøren skal være lukket.
 • Saunaen varmes op med brænde.
 • Se video HER eller forneden for instruktion i optænding
 • Du må gerne forlade saunaen selvom der er gang i ovnen.
 • Bestyrelsen fyrer op så saunaen er varm kl. 8:30 lørdag/søndag.
 • På alle andre tidspunkter fyrer medlemmerne selv op.
 • Meddel gerne på facebook-gruppen når du tænder op.
 • Saunaen kan benyttes mellem kl. 06 og 22.
 • Der må KUN hældes rent ferskvand på sauna-ovnens sten.

Parkering og adgang

 • Se kortet længere nede.

Børn

 • Alle medlemmer er velkomne til at tage deres børn eller børnebørn med om lørdagen mellem kl. 15-17.

De 8 vinterbaderåd
FØR DU GÅR I VANDET

1. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret

2. Pas på is på trappe og bro

 • Hold trappe og bro fri for is. Et fald kan have katastrofale følger.

3. Sænk kroppen roligt ned i vandet

 • Spring aldrig på hovedet i. 
 • Gå aldrig direkte fra saunaen og i iskoldt vand. 
 • Hvis der går ca. 1 minut vil du være kølet så meget af, at temperaturforskellen kun vil medføre en mindre blodtryksstigning. Tests har vist, at jo større temperaturforskel der er fra saunaen og det iskolde vand, jo større er risikoen for en alvorlig blodtryksstigning.

4. Bad aldrig alene

 • Bad sammen og gå op sammen. 
 • Bad helst mindst 3 personer sammen, så én kan hjælpe den tilskadekomne og én kan hente hjælp. Hvis en person bliver dårlig i vandet og skal hjælpes op, vil én hjælper sjældent være tilstrækkelig. 
 • Erfaringer viser, at der skal 4 personer til at hjælpe en person på et spineboard op af vandet.

NÅR DU ER I VANDET
5. Træk vejret roligt

 • Hvis du trækker vejret for hurtigt, hyperventilere, vil det kunne medføre at du besvimer i vandet.
 • Hvis du bliver dårlig, får et ildebefindende o.l. der betyder, at du har behov for andres hjælp, er tiden en kritisk faktor, fordi alle i vandet kun har et begrænset aktivt tidsrum at kunne agere i. 
 • Overlæge Bo Belhage har gennemført forsøg der viste, at 2 ud af 16 forsøgspersoner besvimede i det kolde vand i løbet af bare 20 sek. Årsagen var hyperventilation.

6. Hold øje med hinanden

 • Dem man har hilst på inden man går i vandet, dem holder man øje med når man er i vandet.
 • Giv øjeblikkeligt signal til de andre, hvis du pludselig føler dig dårlig.
 • Råb eller plask med armene. 
 • Undgå at gribe fat i de andre, hvis du er ved at falde.

7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang

 • Kom ikke længere væk fra stigen/opgangen end du kan nå den i få tag.
 • Badning varer ofte mellem 10 – 30 sek. 
 • Bader du i mere end 2 min. kan det kolde vand bevirke at kræfterne og følelsen i fingre og tær reduceres mærkbart og det kan blive et problem selv at kunne kravle op af stigen eller trappen.

8. Svøm aldrig under isen

 • Man kan ikke undervandssvømme så langt i iskoldt vand, som man kan i tempereret vand. 
 • Kulden kræver hyppigere vejrtrækning.

Parkering og adgang

Toilet på Brinch-hjemmet

Instruks i optænding af ovn i leje-sauna