Regler og parkering

Supplerende regler i forbindelse med COVID19

Generelle regler

 • Følg altid myndighedernes aktuelle anbefalinger
 • Gæster og børn kan indtil videre ikke inviteres med i saunaen.
 • Undgå fremmøde ved symptomer og forlad saunaen umiddelbart, såfremt man får symptomer
 • Fokus på afstand, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Vi opfordrer vores medlemmer til at downloade myndighedernes smitteapp – og til at medbringe telefonen når saunaen benyttes.
 • Man må maksimalt være 4 brugere i saunaen ad gangen. Til en start forsøger vi at gøre det lidt simpelt og ikke iværksætte et bookingsystem. Denne model evalueres efter første måned.
 • Medbringe egen kuglepen til registrering af jeres brug af saunaen – og til registrering, såfremt I er gået forgæves
 • Der er med grønt markeret, hvor det anbefales at sidde i saunaen – således sikres den rette afstand mellem medlemmerne

 

Den daglige gang i saunaen:

 • Badetiderne – alle saunatider starter på hele klokkeslet. Saunaen må benyttes i 50 minutter, hvorefter der afslutningsvis SKAL luftes ud i 3-5 minutter. Det hold der forlader sauna’en er ansvarlig for at saunaen lukkes igen.
 • Endvidere skal hvert holds sidste saunagæst aftørre kontaktpunkter med engangsvådservietter til overfladedesinfektion. Kontaktpunkter forståes her som dørhåndtag og display. 
 • Der må kun være en person i slusen ad gangen (medmindre man følges med en partner)
 • Hvordan skal vi sidde i saunaen? Mindst 1 meters afstand mellem personer, vurderet fra næsetip til næsetip
 • Ok med damp, men ingen “rotation med håndklæder for at sprede dampen” 

Rengøring

 • Den daglige rengøring varetages af medlemmerne selv, således forstået at I naturligvis spritter jeres hænder af. At I i saunaen sidder på håndklæder så store, at I ikke behøver at røre ved bænken, når I rejser jer op. 
 • Derudover aftørrer sidste mand/kvinde fra hver “saunatime” kontaktpunkter (diverse håndtag, display) med engangsvådservietter til overfladedesinfektion. 

Her finder du de gældende regler for brug af faciliteter, parkering og adgang

Dresscode

 • Du bestemmer selv om du bader med eller uden badetøj.
 • Men brug ALTID håndklæde i saunaen – både på bænk og ryglæn

Sikkerhed

 • Læs de 8 baderåd forneden.
 • Vær opmærksom på glatte overflader når det fryser.
 • Der må ikke nydes alkohol i saunaen.
 • Husk at drikke vand.

Øvrigt

 • Husk at sæt streg på ugeskema i sauna når du bruger den – det er til statistik
 • Toilet på Brinch-hjemmet kan anvendes. Kode er sendt på mail til medlemmer. Se kort forneden.

Saunaen

 • Saunaen kan benyttes mellem kl. 06 og 22.
 • Koden til sauna-døren sendes separat til alle medlemmer.
 • Der må IKKE lægges ting på sauna-ovnen, heller ikke håndklæder til tørre
 • Det tager ca. 20 minutter at varme saunaen op.
 • På hverdage er ovnen automatisk varm i tidsrummet 07-10 og 15-18.30
 • Lørdag-søndag er den automatisk varm i tidsrummet 08-11 og 14.30-18.30
 • I andre perioder må medlemmer selv tænde saunaen.
 • Du må gerne forlade saunaen selvom der er gang i ovnen.
 • Meddel gerne på facebook-gruppen når du tænder op.
 • Der må KUN hældes rent ferskvand på sauna-ovnens sten.

Parkering og adgang

 • Se kortet længere nede.

Børn

 • Alle medlemmer er velkomne til at tage deres børn eller børnebørn med om lørdagen mellem kl. 13-15. Det koster 25 kroner per barn. Der betales forud på mobile pay 141112. 

Gæster

 • Medlemmer må medbringe gæster mod betaling af 50 kroner per gæst. Der betales forud på mobile pay 141112.

De 8 vinterbaderåd
FØR DU GÅR I VANDET

1. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret

2. Pas på is på trappe og bro

 • Hold trappe og bro fri for is. Et fald kan have katastrofale følger.

3. Sænk kroppen roligt ned i vandet

 • Spring aldrig på hovedet i.
 • Gå aldrig direkte fra saunaen og i iskoldt vand.
 • Hvis der går ca. 1 minut vil du være kølet så meget af, at temperaturforskellen kun vil medføre en mindre blodtryksstigning. Tests har vist, at jo større temperaturforskel der er fra saunaen og det iskolde vand, jo større er risikoen for en alvorlig blodtryksstigning.

4. Bad aldrig alene

 • Bad sammen og gå op sammen.
 • Bad helst mindst 3 personer sammen, så én kan hjælpe den tilskadekomne og én kan hente hjælp. Hvis en person bliver dårlig i vandet og skal hjælpes op, vil én hjælper sjældent være tilstrækkelig.
 • Erfaringer viser, at der skal 4 personer til at hjælpe en person på et spineboard op af vandet.

NÅR DU ER I VANDET
5. Træk vejret roligt

 • Hvis du trækker vejret for hurtigt, hyperventilere, vil det kunne medføre at du besvimer i vandet.
 • Hvis du bliver dårlig, får et ildebefindende o.l. der betyder, at du har behov for andres hjælp, er tiden en kritisk faktor, fordi alle i vandet kun har et begrænset aktivt tidsrum at kunne agere i.
 • Overlæge Bo Belhage har gennemført forsøg der viste, at 2 ud af 16 forsøgspersoner besvimede i det kolde vand i løbet af bare 20 sek. Årsagen var hyperventilation.

6. Hold øje med hinanden

 • Dem man har hilst på inden man går i vandet, dem holder man øje med når man er i vandet.
 • Giv øjeblikkeligt signal til de andre, hvis du pludselig føler dig dårlig.
 • Råb eller plask med armene.
 • Undgå at gribe fat i de andre, hvis du er ved at falde.

7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang

 • Kom ikke længere væk fra stigen/opgangen end du kan nå den i få tag.
 • Badning varer ofte mellem 10 – 30 sek.
 • Bader du i mere end 2 min. kan det kolde vand bevirke at kræfterne og følelsen i fingre og tær reduceres mærkbart og det kan blive et problem selv at kunne kravle op af stigen eller trappen.

8. Svøm aldrig under isen

 • Man kan ikke undervandssvømme så langt i iskoldt vand, som man kan i tempereret vand.
 • Kulden kræver hyppigere vejrtrækning.

Parkering og adgang

Toilet på Brinch-hjemmet