Kontingent

Indskud ved indmeldelse, 1.000 kr

Årligt kontingent, 650 kr

Passivt medlem, 250 kr

Optagelse på venteliste, 100 kr

Bemærk!

Indskud refunderes ikke ved udmeldelse.
Vilkårene for passivt medlemsskab er ikke endeligt besluttet endnu af bestyrelsen.
Optagelse på venteliste refunderes ikke ved indmeldelse.