Indmeldelse

Der er lukket for indmeldelse i foreningen da maksimalt medlemstal er nået.

Der er ligeledes lukket for at blive optaget på venteliste. Der er pr. 1/1-23 168 personer på venteliste.