Kontingent 2019-2020

Kære Alle medlemmer af Veddelev Vinterbadning

En ny sæson står for døren, og som så meget andet starter fantastiske oplevelser med at man betaler for dem.

Vi skal derfor bede alle nuværende medlemmer om at betale 650 DKK inden 1 September 2019, som betaling for badesæsonen 2019-2020. 

Manglende betaling vil blive betragtet som udmeldelse og medlemskabet tilbudt til en person på ventelisten.

Betalingsmuligheder:

Konto overførsel: Reg: 7590 Konto: 2553389

Tilføj dit navn til betalingen..

 

Mvh Bestyrelsen

Sæson afslutning SØNDAG d. 31/3 kl 16:30

Kære alle medlemmer og sponsorer,

Vores sæson slutter på søndag.
Vi håber at RIGTIG MANGE af jer vil komme og sige på gensyn, skåle og lave lidt teamwork med optagning af trappe, rengøring af trappe, måtter og sauna.

Skål og teamwork starter kl 16:30 og kan klares meget hurtigt, hvis vi er mange 🙂
Absolut sidste pind lægges i ovnen kl 15:00.

Bad alt det i kan nå indtil da og tag gerne brænde med hvis du har noget.

Bedste hilsner 
Bestyrelsen

Generalforsamling 26/3-19 kl 19-21

Kære Medlemmer. 


Vi indkalder hermed til generalforsamling tirsdag d. 26. marts kl 19:00-21:00.

Vi har igen lånt Kajakklubbens lokale i Brinchhjemmet, Strandvejen 18, Veddelev. Vi tænder saunaen så den er varm fra kl. 17:00, så der kan bades inden mødet.

Vi har 2 forslag til vedtægtsændringer, som er beskrevet nedenfor. 

Hvis du ikke kan komme til generalforsamlingen så send din fuldmagt med et andet medlem. Hvis du ikke lige kender nogen, der kan tage den med, så skriv til os, vi hjælper gerne.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte

4. Valg af stemmetællere


5. Bestyrelsens beretning. 


6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 


7. Fremlæggelse af budget 


8. Behandling af indkomne forslag 


9. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 


10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 


11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt 


Forslag til vedtægtsændringer:


1. Tilføjelse af suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at forsætte med 5 bestyrelsesmedlemmer, men at udvide bestyrelsen med en suppleant.


2. Tidspunk for afholdelse af generalforsamling. Bestyrelsen ønsker at øge fleksibiliteten med hensyn til tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, så der er mulighed for at afholde generalforsamling i marts eller april måned.

Vi glæder os!

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Ny dato for indvielse Søndag 17/2-19 kl 10.30

Vores trappe er blevet monteret idag takket være fantastiske frivillige kræfter.

Vi har lejet en brændefyret sauna til 12 personer. Den kommer lørdag aften.

Vi tænder saunaen og inviterer på en kold dukkert, en tur i varmen og en skål til indvielse på søndag d. 17/2 kl 10:30. (dette er altså en dag senere end først annonceret!)

Vi GLÆDER os og håber på at rigtig mange af jer kan komme (selvom det er vinterferie).

Vi sender lidt mere information og et kort over området inden søndag.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Indvielse af Veddelev Vinterbadning

Kære alle medlemmer, ventelistevenner og sponsorer,

TAK for jeres tålmodighed og tro på projektet. Det har holdt os til ilden, og nu sker der for alvor noget.

LØRDAG D. 16/2 kl. 14 Indvier vi vinterbadning på Veddelev Havn! Sæt kryds i kalenderen og kom og få et dyp. Vi klipper snoren over kl 14. Vi sender flere detaljer senere. 

Trappen: Bliver leveret i kommende uge og monteres, så der kan bades fra søndag d. 10/2. Til de seje er der mulighed for et koldt dyp uden sauna fra denne dag.

Saunaen: Bliver leveret i uge 7 (om alt går vel). 

Strøm: Vi har aftalt med VSB, at vi køber strøm af dem i denne første korte sæson. (TAK VSB!!!) 

Økonomi: Vi har nedsat en fundraising/sponsor gruppe, som består af 4 aktive medlemmer. 

Hjemmeside: Vi har opdateret vores hjemmeside med nyt look og flere informationer. www.veddelevvinterbadning.dk

Vi glæder os!!

Bedste hilsner Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære medlem af Veddelev Vinterbadning.

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. september, kl 18.30-19.30. Generalforsamlingen afholdes i Roskilde Fjords Kajakklub i Brinchhjemmet, Strandvejen 18 i Veddelev. I det følgende kan du læse om dagsorden, regler for fuldmagter og et efterfølgende informationsmøde om sponsorer.

Ekstraordinær Generalforsamling

Dato/Tid: Onsdag D. 19. september kl. 18:30-19:30

Sted: Roskilde Fjords Kajakklub i Brinchhjemmet, Strandvejen 18 i Veddelev  

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling:

  1. Status
  2. Behandling af to forslag fra bestyrelsen
  3. Eventuelt

Bestyrelsen vil indlede med at fortælle om status på projektet og hvorledes vi forventer etablering af vores vinterbadefacilitet kommer til at ske. Dernæst behandles de to nedenstående forslag fra bestyrelsen:

Forslag 1      

Hævelse af indskuddet fra 350 kr. til 1000 kr.

Vi har et meget ambitiøst mål om at åbne for badning allerede denne vinter. Vi har brug for flere midler her og nu, for at kunne arbejde effektivt på etablering. Når vi senere forhåbentlig har fået midler fra diverse fonde og sponsorer, påtænker vi at udligne dele af det indbetalte indskud i kontingent.

Forslag 2 

Give bestyrelsen tilladelse til at indgå en flerårig finansiering af etableringen (sauna, trappe og sikkerhedsudstyr), og muligvis optage lån til etableringen.

For at få glæde af saunaen allerede i kommende vinter har vi brug for at kunne arbejde med en finansieringsmodel der strækker sig over flere sæsoner. Det kan indebære, at vi skal optage et lån.

Vi arbejder med flere forskellige muligheder for finansiering. Vi har ansøgt Nordea fonden og Tryg fonden om midler til etablering, i alt 420.000 kr. Vi modtager først svar på ansøgningerne hhv. d. 31/10 og d. 31/12.

Derudover kommer indskud fra medlemmer, tilskud fra kommunen, sponsorater og private donationer.

Øvrig information:

Hvis du IKKE har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, så kan du sende en fuldmagt med et andet medlem. Hvert medlem kan medtage 1 fuldmagt fra et andet medlem.

Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling afholder vi et informationsmøde for mulige sponsorer og andre interesserede. Skriv endelig til os, hvis du kender nogen vi skal invitere.

Vi har endelig fået en bankkonto og vil efter den ekstraordinære generalforsamling udsende mail vedrørende indbetaling af indskud.

Vi glæder os til at se så mange som mulig.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Hanne, Ulla, Tim, Uffe og Lone