Bestyrelse

Lone Stagsted Sillesen, formand

Rune Severinsen, kasserer

Morten Werner

Hanne Jeppesen

Ulla Sognstrup Larsen

Suppleant Peter Langkilde Sonne

2. Suppleant, Jane Sørensen

Øvrige funktioner i foreningen:

Morten Stagsted Sillesen, revisor / web-master

Anne Grethe Severinsen, revisor