Kontingent 2019-2020

Kære Alle medlemmer af Veddelev Vinterbadning

En ny sæson står for døren, og som så meget andet starter fantastiske oplevelser med at man betaler for dem.

Vi skal derfor bede alle nuværende medlemmer om at betale 650 DKK inden 1 September 2019, som betaling for badesæsonen 2019-2020. 

Manglende betaling vil blive betragtet som udmeldelse og medlemskabet tilbudt til en person på ventelisten.

Betalingsmuligheder:

Konto overførsel: Reg: 7590 Konto: 2553389

Tilføj dit navn til betalingen..

 

Mvh Bestyrelsen

Sæson afslutning SØNDAG d. 31/3 kl 16:30

Kære alle medlemmer og sponsorer,

Vores sæson slutter på søndag.
Vi håber at RIGTIG MANGE af jer vil komme og sige på gensyn, skåle og lave lidt teamwork med optagning af trappe, rengøring af trappe, måtter og sauna.

Skål og teamwork starter kl 16:30 og kan klares meget hurtigt, hvis vi er mange 🙂
Absolut sidste pind lægges i ovnen kl 15:00.

Bad alt det i kan nå indtil da og tag gerne brænde med hvis du har noget.

Bedste hilsner 
Bestyrelsen

Generalforsamling 26/3-19 kl 19-21

Kære Medlemmer. 


Vi indkalder hermed til generalforsamling tirsdag d. 26. marts kl 19:00-21:00.

Vi har igen lånt Kajakklubbens lokale i Brinchhjemmet, Strandvejen 18, Veddelev. Vi tænder saunaen så den er varm fra kl. 17:00, så der kan bades inden mødet.

Vi har 2 forslag til vedtægtsændringer, som er beskrevet nedenfor. 

Hvis du ikke kan komme til generalforsamlingen så send din fuldmagt med et andet medlem. Hvis du ikke lige kender nogen, der kan tage den med, så skriv til os, vi hjælper gerne.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte

4. Valg af stemmetællere


5. Bestyrelsens beretning. 


6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 


7. Fremlæggelse af budget 


8. Behandling af indkomne forslag 


9. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 


10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 


11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt 


Forslag til vedtægtsændringer:


1. Tilføjelse af suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at forsætte med 5 bestyrelsesmedlemmer, men at udvide bestyrelsen med en suppleant.


2. Tidspunk for afholdelse af generalforsamling. Bestyrelsen ønsker at øge fleksibiliteten med hensyn til tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, så der er mulighed for at afholde generalforsamling i marts eller april måned.

Vi glæder os!

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Ny dato for indvielse Søndag 17/2-19 kl 10.30

Vores trappe er blevet monteret idag takket være fantastiske frivillige kræfter.

Vi har lejet en brændefyret sauna til 12 personer. Den kommer lørdag aften.

Vi tænder saunaen og inviterer på en kold dukkert, en tur i varmen og en skål til indvielse på søndag d. 17/2 kl 10:30. (dette er altså en dag senere end først annonceret!)

Vi GLÆDER os og håber på at rigtig mange af jer kan komme (selvom det er vinterferie).

Vi sender lidt mere information og et kort over området inden søndag.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Indvielse af Veddelev Vinterbadning

Kære alle medlemmer, ventelistevenner og sponsorer,

TAK for jeres tålmodighed og tro på projektet. Det har holdt os til ilden, og nu sker der for alvor noget.

LØRDAG D. 16/2 kl. 14 Indvier vi vinterbadning på Veddelev Havn! Sæt kryds i kalenderen og kom og få et dyp. Vi klipper snoren over kl 14. Vi sender flere detaljer senere. 

Trappen: Bliver leveret i kommende uge og monteres, så der kan bades fra søndag d. 10/2. Til de seje er der mulighed for et koldt dyp uden sauna fra denne dag.

Saunaen: Bliver leveret i uge 7 (om alt går vel). 

Strøm: Vi har aftalt med VSB, at vi køber strøm af dem i denne første korte sæson. (TAK VSB!!!) 

Økonomi: Vi har nedsat en fundraising/sponsor gruppe, som består af 4 aktive medlemmer. 

Hjemmeside: Vi har opdateret vores hjemmeside med nyt look og flere informationer. www.veddelevvinterbadning.dk

Vi glæder os!!

Bedste hilsner Bestyrelsen