Generalforsamling 2020 er desværre blevet aflyst som følge af COVID19. 

Sæsonen 20/21 er nu startet. Det er med supplerende skærpende regler i forhold til COVID19. Disse regler er rundsendt på mail til alle medlemmer og kan ligeledes læses under “regler“. Da der kan være forsinkelse på opdatering af denne web-side er det altid regler tilsendt per mail som har forrang.

Kategorier: Nyt fra bestyrelsen